Sistem zapore hladne cone

Sistem zapore hladne cone

Sistem zapore hladne cone je izveden samostojno, z ustreznimi stropnimi elementi, drsnimi vrati ter elementi za dvig nad sistemske in TK-omare. Vsi elementi zapore hladne cone so izdelani iz protikorozijsko zaščitene jeklene pločevine, praškasto lakirane z barvo v RAL lestvici po specifikaciji naročnika. V stropnih elementih ter vratih v hladno cono so za zagotavljanje vidljivosti in osvetljenosti vgrajena stekla v varnostni izvedbi.

Sistem zapore hladne cone se izvede s pritrditvijo nosilnih in dvižnih elementov na osnovno konstrukcijo sistemskih in TK-omar. Stropni elementi so od vrha sistemskih in TK-omar dvignjeni 12‒15 cm. Vsi elementi so skonstruirani in izdelani tako, da se tesno prilegajo drug drugemu, vmesni prostor med elementi pa je dodatno zatesnjen s tesnilnimi elementi.

Sistem zapore hladne cone je izdelan iz naslednjih osnovnih elementov:

  • Nosilni elementi za dvig stropnih elementov nad sistemske omare. Zagotavljajo možnost pritrditve na omare različnih proizvajalcev in različnih dimenzij. Skonstruirani in izdelani so za vsak tip sistemske in TK-omare posebej. Na osnovno omaro se pritrdijo prek sistemskih pritrdil ali vijakov. Dvignejo stropne elemente cca 12 do 15 cm nad nivo sistemske oziroma TK-omare. Širina elementov je prilagojena širini sistemske omare.
  • Stropni elementi za zaporo hladne cone z zgornje strani so po širini prilagojeni širini posamezne sistemske ali TK-omare , po dolžini pa so prilagojeni širini prehoda med njimi. Vanj je vgrajeno varnostno okno dimenzij, prilagojeno dimenzijam panela. Stropni paneli se na nosilne elemente pritrjujejo s polaganjem in jih je enostavno namestiti ali odstraniti.
  • Drsna vrata za vstop v hladno cono omogočajo dostop do hladne cone. Izvedena so v polni širini prehoda hladne cone. Svetli prehod pri odprtih vratih je najmanj 1200 x 2050 mm (Š x V). Drsna vrata so sestavljena iz dveh kril, ki se odpirata z razmikom. V vsakem krilu je vgrajeno varnostno okno za zagotavljanje nadzora v hladni coni, ki je z dimenzijo prilagojeno vratnemu krilu.
  • Zapora zadnje stene se izvede zaradi zapore uhajanja hladnega zraka s področja hladne cone. Zapora se izvede do obstoječe stene sistemskega prostora.