Visoko varen podatkovni center NTR SDC™
NTR SDC™

Visoko varen podatkovni center NTR SDC™

Visoko varen podatkovni center je tehnični objekt, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varovanja in zaščite IKT-opreme skupaj z najvišjo razpoložljivostjo njenega delovanja. Visoko varen podatkovni center združuje najstrožje varovan sistemski prostor ter prostore oskrbne infrastrukture skupaj z vso infrastrukturo, zgrajeno skladno s Tier III ali Tier IV po klasifikaciji organizacije Uptime institute. Objekt je, kot drugi podatkovni centri, sestavljen iz različnih prostorov in kompleksnega nabora oskrbne infrastrukture. Med prostore sodijo osrednji sistemski prostor, prostori za napajalne sisteme – UPS, prostori za sisteme tehničnega hlajenja, dizel električni agregat, konzolni prostori, priročna skladišča ipd. Posebnost visoko varnega podatkovnega centra je v njegovi varnosti in zanesljivost. Varnost dosegamo z dvema naboroma ukrepov. Prvi so pasivni ukrepi, ki določajo stopnje varovanja sistemskega prostora in vseh ostalih. Pri tem naj izpostavimo ključne lastnosti sistemskega prostora:

 • ognjevarnost, preverjena do temperatur 1090 °C, certificirana z ECB-S, skladno s standardom požarne ogroženosti IT-opreme EN 1047-2;
 • eksplozijska odpornost, testirana z eksplozijo 200 kt TNT na oddaljenosti 40 m;
 • zaščita pred vdorom vode, testirana s stoječo vodo višine 40 cm, zaščita pred gasilnimi sredstvi in tekočinami IP x6 po IEC 60529;
 • zaščita pred vdorom prahu, stopnje IP 5x po IEC 60 529;
 • zaščita pred korozivnimi plini po DIN 18095;
 • zaščita pred nepooblaščenim dostopom WK 3 po EN1627/1630 celoten sistem in WK 4 deli sistema.

Poleg navedenega so za varnost delovanja nameščeni še dodatni sistemi, ki zagotavljajo aktivno varovanje, kot so:

 • pametna LED-razsvetljava NTR LSL™,
 • sistem kabine za prehod ene osebe NTR KOP™,
 • sistemi protivlomnega in tehničnega varovanja,
 • video nadzorni sistemi,
 • sistem nadzora dostopa do posamezne sistemske omare NTR RCS™,
 • sistemi protipožarne zaščite s stabilno gasilno napravo.

Elementi oskrbne infrastrukture so nameščeni v ločenih prostorih, ki so med seboj protipožarno in drugače varovani. Oskrbna infrastruktura podatkovnega centra, kot so napajalni sistemi, sistemi tehničnega hlajenja ipd., je zasnovana z namenom zagotavljanja najvišje stopnje razpoložljivosti z ustreznimi redundancami.

Glede na zahteve stranke je izvedena v konfiguraciji Tier III ali Tier IV. Pri načrtovanju Modularnega varnega sistemskega prostora NTR SDC™ smo še posebej pozorni na:

 • Brezprekinitveni napajalni sistem
  Električna energija je osnovni pogoj za delovanje IT-opreme. Preden začnemo snovati način oskrbe z električno energijo, moramo določiti energetsko bilanco centra. Ta se izvede iz pričakovanih energetskih obremenitev centra, pri čemer upoštevamo povprečno porabo v posamezni sistemski omari, povprečno porabo v posamezni TK-omari, porabo splošnih porabnikov, kot je razsvetljava in podobno, porabo sistemov tehničnega hlajenja ter izgube v napravah (UPS, baterija, stikalni bloki …).
 • Učinkovito hlajenje
  Načrtovalci morajo glede na konkretne potrebe izbrati optimalno tehnično hlajenje, ki bo v čim večji meri zmoglo vseh pet osnovnih izzivov. Ob tem je treba posebno pozornost posvetiti tudi izbiri naprav. Te morajo zagotoviti učinkovito hlajenje ne glede na okoljske vplive. To v naših krajih med drugim pomeni delovanje ne samo pozimi, temveč tudi pri temperaturah do –20 stopinj Celzija, česar ne zmore vsaka hladilna naprava.
  Pri načrtovanju tehničnega hlajenja je treba upoštevati konkretno obremenitev posamezne sistemske in komunikacijske omare. Izhajamo lahko iz predvidene postavitve opreme v sistemske omare. Težko pa je natančno napovedati vrsto in postavitev opreme za daljše časovno obdobje, zato pri določitvi vrste in načina hlajenja upoštevamo nekatere povprečne vrednosti. S pravilno izbiro in napovedjo povprečnih vrednosti obremenitev zagotavljamo tudi prilagodljivost in razširljivost.
  Pri izbiri ustreznega načina hlajenja moramo poleg zagotavljanja dovolj velike količine hladilnega medija zagotoviti tudi njegov učinkovit prenos do virov toplotnega sevanja – IT-opreme.
 • Nadzor in upravljanje infrastrukture
  Pri nadzoru infrastrukture se srečujemo s posebno problematiko različnih nadzornih sistemov. V precej organizacijah že imajo implementiran t. i. centralni nadzorni sistem. Pri tem pa ni popolnoma jasno, kaj je njegova vloga in kaj tak sistem zagotavlja. 
  Nadzorni sistem je skoraj vedno zasnovan na porazdeljenem sistemu zajema podatkov, kjer podatke iz posameznih tehnoloških sklopov zbiramo na porazdeljenih zajemalnih sistemih. Z njimi zajemamo digitalne in analogne signale, prek digitalnih in analognih izhodov krmilimo analogne in digitalne aktuatorje ter prek komunikacijskih vodil zbiramo in vodimo delovanje naprav. Posamezni krmilniki so povezani v enotno omrežje prek komunikacijskega omrežja, ki posreduje drugim sistemom. V sistemu je predvidena tudi sinoptična konzola, ki olajša lokalno posredovanje drugim sistemom. 
  Za najzahtevnejše uporabnike in sisteme smo v NTR razvili rešitev Data Center Infrastructure Management Software NTR™ DCIM, s katero v celoti pokrivamo nadzor nad vso infrastrukturo v kompleksnih podatkovnih centrih.