Inovativnost in popolnost
Od leta 2008 razvijamo inovativne tehnološke rešitve s področja podatkovnih centrov in električnih napajalnih sistemov.

Bistvo našega razvoja je združevanje znanja in izkušenj z različnih inženirskih področij. Tako v podjetju NTR inženiring, d.o.o., namenjamo veliko pozornosti stalnemu izpopolnjevanju znanja ter nadgradnji naših izkušenj. Jedro podjetja predstavljajo sodelavci, ki imajo veliko izkušenj pri načrtovanju ter postavitvi največjih in najzahtevnejših računalniških centrov v Sloveniji. Njim pa se pridružujejo mladi strokovnjaki, ki svoje izkušnje šele nabirajo. Tako iščemo sinergijo med izkušnjami in novimi znanji.

Vsi sodelavci se nenehno izobražujemo in nadgrajujemo svoje znanje. Tako za izobraževanje namenimo dokajšen delež naših prihodkov in časa, kar dokazujemo s pridobljenimi certifikati in specializacijami.

Primož Mahorič
direktor
»
Z odličnimi sodelavci in izvrstnimi partnerji ponujamo trgu zanesljive rešitve, razvite za prihodnost.
«
Mag. Boštjan Lavuger
tehnični direktor
»
Noben sistem ne deluje brez ustreznih posegov oskrbovalcev. Ti se izkažejo ali »padejo« prav v kritičnih trenutkih. Ustrezni procesi in navodila so zato nujni, toda v podjetjih je potrebnega znanja in časa običajno premalo.
«
Primož Hedl
vodja projektov
»
Zagotavljanje stalne pripravljenosti in ustreznih virov, s katerimi omogočamo hiter odziv in preventivno vzdrževanje, je velikokrat nujno, a težko zagotoviti. Namenski kadri so dragi, obenem pa v enem podjetju težko najdejo dovolj izzivov zanje.
«
Zaga Topovšek
finančni direktor
»
S strateškim planiranjem in z uravnoteženimi kazalniki smo finančno stabilno podjetje.
«
Boštjan Menhart
projektant
»
Vsakega projekta se lotimo s skrbnostjo dobrega gospodarja. Ključnega pomena je izvrstno sodelovanje z našimi naročniki.
«
Mag. Barbara Brezovec
strokovna sodelavka
»
Ne glede na obsežnost in zahtevnost podatkovnega centra poskrbimo, da so vključene tudi vse vzporedne aktivnosti, ki so pomemben del procesov načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja podatkovnih centrov, od logistike do priprave dokumentacije.
«
Samir Sayed
razvojni inženir
»
V našem podjetju se zavedamo pomembnosti razvoja in z njim povezane tehnološke odličnosti.
«
Darjan Tomažič
strokovna podpora
»
Na vsak servisni zahtevek se odzovemo v najkrajšem mogočem času in z vsemi razpoložljivimi viri.
«

Kontakt

T: + 386 2 420 08 21
F: + 386 2 420 08 22
E: info@ntr.si
E: info@ntr-ing.si

 

NTR Inženiring d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 14
2000 Maribor
Slovenija

 

 

Osebna izkaznica

IME DRUŽBE: NTR INŽENIRING, podjetje za inženiring, projektiranje in izvedbo tehnoloških projektov ter prodajo tehnološke opreme, d.o.o.
SKRAJŠANO IME DRUŽBE: NTR inženiring d.o.o.
SEDEŽ DRUŽBE: Ulica Pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor

MATIČNA / REGISTRSKA ŠTEVILKA: 3302539
ID ŠTEVILKA ZA DDV: SI 42844916
IBAN: SI56 0443 0000 2574 397
BIC/SWIFT: KBMASI2XXXX
SPLETNA STRAN: www.ntr.si
DIREKTOR: Primož Mahorič

 

Varnostna politika informacijskega sistema za potrebe ISO 27001

 

 

Logotip NTR

Svetlo ozadje

NTR logo

Temno ozadje

Sivinski

Črno-beli

Osnovni logotip NTR engineering

Svetlo ozadje

NTR engineering logo

Temno ozadje

Sivinski

Črno-beli

Negativ

Logotip NTR energy

Svetlo ozadje

Temno ozadje

Sivinski

Črno-beli

Legenda

___________________________

  .ai vektorski format
  .png slika s prozornim ozadjem
  .pdf