Sofinancirani projekti

Vzpostavitev e-poslovanja podjetja NTR Inženiring, d.o.o.

Operacija je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« v višini 29.502,20 EUR. Izvaja se v obdobju od 14.01.2022 do 30.08.2022 in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc - usposabljanja

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Spirit Slovenija  Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvojRepublika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EVROPSKA UNIJA, Evropski strukturni in investicijski skladi
https://www.eu-skladi.si

 

 


 

Ustvarjamo razvoj, oblikujemo prihodnost!

PAMETNI MIKRO PODATKOVI CENTER PRIHODNOSTI

Pametni mikro podatkovni center prihodnosti bo poskrbel za nemoteno skladiščenje in obdelavo, predvsem pa za varnost/zaščito in dostop do podatkov, ki v vse večjem obsegu neprestano nastajajo v pametnem mestu. Gre za popolnoma nov izdelek z visoko dodano vrednostjo, ki na trgu še ne obstaja.

V okviru razvojno raziskovalnega projekta, pridobljenega preko razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga delno sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvijamo nov visokotehnološki izdelek z visoko dodano vrednostjo: pametni mikro podatkovni center prihodnost, kakršnega danes končnim kupcem še ni na voljo.

Razvoj poteka izključno z uporabo lastnega znanja, novi izdelek pa bo predstavljal pomemben preskok na področju mikro podatkovnih centrov, saj bo ponudil popolnoma novo rešitev, s pomočjo katere bodo podatkovni centri zagotavljali vso potrebno infrastrukturo za samostojno delovanje na katerikoli lokaciji v svetu in postali nepogrešljiv del ekosistema pametnega mesta prihodnosti.

V novo razviti izdelek bodo vključene ključne tehnološke rešitve in funkcionalnosti, ki bodo predstavljale popolno novost na področju mikro podatkovnih centrov. Izdelek bo zagotavljal in reševal časovno odvisnost obdelave podatkov, varnostna vprašanja uporabnikov in nove zahteve zakonodaje, predvsem na področju varnosti podatkov.

Varnost, zmogljivost in prilagodljivost so glavne značilnosti novo razvitega izdelka, ki bo nujni in nepogrešljivi sestavni del celotnega ekosistema pametnega mesta prihodnosti.

 

Kameleon – Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

 

 

 

 

 

 

 


 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA NTR inženiring, d.o.o.

Z izvedbo digitalne transformacije NTR INŽENIRING, d.o.o. uvaja poleg izboljšanih poslovnih procesov tudi energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese, produkte in storitve. 

Energetsko in snovno učinkovitejši proizvodni procesi bodo doseženi z uvedbo novega poslovnega modela »Upravljanje podatkovnih centrov na daljavo« ter principa digitalnega dvojčka oziroma virtualizacije. Le-ta bosta zagotavljala digitalizacijo in virtualizacijo dela proizvodnje, izboljšanje učinkovitosti internih poslovnih procesov, snovno učinkovitost, manj odpada in učinkovitejšo rabo energije. Zmanjšala se bo potreba po procesni energiji, zmanjšane bodo procesne emisije (nižja poraba goriva, CO2 in drugih toplogrednih emisij).

Projekt digitalne transformacije, pridobljen na podlagi Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) delno sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Digitalna transformacija podjetja NTR Inženiring d.o.o.