Združujemo specifična tehniška znanja, ki so na voljo strankam ob vzpostavitvi in vzdrževanju zanesljivih ter učinkovitih tehnoloških sistemov.

Reference

Zaupajo nam tehnološko najnaprednejša podjetja, ki se zavedajo pomena in vloge informacijske infrastrukture ter posledično tudi okolja v katerem delujejo njihovi informacijski sistemi. Z znanjem in tehnično odličnostjo smo uspešno končali projekte pri množici podjetij in organizacij v Sloveniji iz najrazličnejših branž, tako v javni, kot zasebni lasti, pri čemer so lastniki tako slovenski, kot tuji.

Projektiranje in izgradnja novega RC Pošte Slovenije v PLC Ljubljana.

Projektiranje in izgradnja oskrbne infrastrukture računalniških centrov Pošte Slovenije, PLC Maribor.

Izgradnja novega RC Pošte Slovenije na PLC Maribor.

Vzdrževanje oskrbne infrastrukture vseh računalniških centrov Pošta Slovenije.

Prenova tehničnega hlajenja primarnega RC Pošte - Izvedba brez prekinitve RC.

Projektiranje in izgradnja primarnega računalniškega centra DEM.

Projektiranje in izgradnja rezervnega računalniškega centra in TK prostora centra vodenja DEM - izvedba brez prekinitve RC.

Prenova sistemov vodenja HE Fala.

Prenova in nadgradnja brezprekinitvenega sistema oskrbe z električno energijo Centra vodenja DEM.

Izdelava in dobava naprav vodenja HE Fala - VME.

Prenova obstoječega RC IZUM za optimizacijo tehničnega hlajenja in napajanja - izvedba brez prekinitve delovanja.

Projektiranje novega računalniškega centra IZUM.

Projektiranje in izgradnja novega računalniškega centra IZUM v Maribor.

Projektiranje in izgradnja računalniškega centra Mikrocop.

Projektiranje in izgradnja oskrbne infrastrukture vseh RC v objektu Mikrocop.

Vzdrževanje infrastrukture vseh RC.

Izgradnja računalniškega centra DARS, RNC Dragomelj.

Projektiranje nadomestnega računalniškega centra Banke Koper.

Svetovanje pri projektiranju računalniškega centra ELES – RTP Beričevo.

Projektiranje računalniškega centra ELES – RTP Podlog.

Projektiranje in izvedba prenove osrednjega sistemskega prostora NLB - izvedba brez prekinitve delovanja.

Analiza tehničnega hlajenja v nadomestnem sistemskem prostoru.

Projektiranje in izgradnja novega osrednjega sistemskega prostora Si.mobila.

Vzdrževanje oskrbne infrastrukture RC.

Svetovanje in prenova infrastrukture računalniškega centra LEK.

Vzdrževanje oskrbne infrastrukture RC.

Svetovanje, projektiranje in prenova infrastrukture nadomestnega računalniškega centra Raiffeisen banke.

Vzdrževanje napajalnih sistemov RC.

Izgradnja računalniškega centra Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor.

Vzdrževanje oskrbne infrastrukture RC.

Izgradnja primarnega računalniškega centra Termoelektrarne Šoštanj.

Projektiranje in izgradnja rezervnega računalniškega centra Banke Slovenije.

Izgradnja centralnega nadzora nad oskrbno infrastrukturo nadomestnega računalniškega centra Banke Slovenije.

Prenova obstoječega primarnega RC Banke Slovenije - izvedba brez prekinitve delovanja.

Vzdrževanje oskrbnih sistemov obeh RC Banke Slovenije.

Projektiranje dela podpornih sistemov računalniškega centra Mikropis.

Projektiranje in izvedba prenove rezervnega sistemskega prostora Bankart.

Projektiranje in izgradnja računalniškega centra Mestne občine Maribor.

Vzdrževanje napajalnih sistemov primarnega računalniškega centra.

Vzdrževanje dela napajalnih sistemov v RC Telekom Slovenije.

Prenova primarnega računalniškega centra – izvedba brez prekinitve delovanja.

Prenova primarnega računalniškega centra – izvedba brez prekinitve delovanja

 

Partnerji

S poslovnimi partnerji povezujemo znanje, izkušnje in kakovost s ponudbo izdelkov ter storitev.
Naše znanje potrjujejo tudi certifikati za TTA za Eaton – Moeller in Schneider.