Modularni podatkovni center NTR MDC
NTR MDC™

Modularni podatkovni center NTR MDC™

Temeljni element modularnega podatkovnega centra NTR MDC™ je varovan modularni sistemski prostor NTR TSR™, ki se namesti po principu »soba v sobi« z vso pripadajočo energetsko, strojno in ostalo infrastrukturo. To pomeni, da se v obstoječi ali novozgrajeni prostor namesti dodatni modularni sistemski prostor. Tako lahko z modularnim varnim sistemskim prostorom zagotovimo učinkovito tehnično zaščito tehnološke opreme tudi pri obstoječih objektih. NTR MDC™ lahko izvedemo v praznih prostorih, lahko pa tudi brez odstranitve že nameščene tehnološke opreme in ob njenem neprekinjenem delovanju. To nam omogoča edinstvena zasnova proizvoda, ki omogoča montažo elementov brez neželenega prahu, vlage in druge umazanje. NTR MDC™ je zato idealen za postavitve v obstoječe objekte, še posebej tam, kjer so stroge omejitve pri izvedbi tako s stališča vpliva na okolje kot delovanja nameščene opreme ali ljudi. 

Ključne lastnosti sistemskega prostora v modularnem podatkovnem centru NTR MDC™ so:

 • ognjevarnost in izolativnost EI90 in EI120 po EN13501-2,
 • neprepustnost za vodno paro,
 • neprepustnost za vodo razred A po EN12865,
 • zaščita pred vdorom dima ali plinov ‒ zrakotesnost 0,05 po EN 12114.

Pri načrtovanju NTR MDC™ smo še posebej pozorni na:

 • Brezprekinitveni napajalni sistem
  Električna energija je osnovni pogoj za delovanje IT-opreme. Preden začnemo snovati način oskrbe z električno energijo, moramo določiti energetsko bilanco centra. Ta se izvede iz pričakovanih energetskih obremenitev centra, pri čemer upoštevamo povprečno porabo v posamezni sistemski omari, povprečno porabo v posamezni TK-omari, porabo splošnih porabnikov, kot je razsvetljava in podobno, porabo sistemov tehničnega hlajenja ter izgube v napravah (UPS, baterija, stikalni bloki …).
 • Učinkovito hlajenje
  Načrtovalci morajo glede na konkretne potrebe izbrati optimalno tehnično hlajenje, ki bo v čim večji meri zmoglo vseh pet osnovnih izzivov. Ob tem je treba posebno pozornost posvetiti tudi izbiri naprav. Te morajo zagotoviti učinkovito hlajenje ne glede na okoljske vplive. To v naših krajih med drugim pomeni delovanje ne samo pozimi, temveč tudi pri temperaturah do ‒20 stopinj Celzija, česar ne zmore vsaka hladilna naprava.Pri načrtovanju tehničnega hlajenja je treba upoštevati konkretno obremenitev posamezne sistemske in komunikacijske omare. Izhajamo lahko iz predvidene postavitve opreme v sistemske omare. Težko pa je natančno napovedati vrsto in postavitev opreme za daljše časovno obdobje, zato pri določitvi vrste in načina hlajenja upoštevamo nekatere povprečne vrednosti. S pravilno izbiro in napovedjo povprečnih vrednosti obremenitev zagotavljamo tudi prilagodljivost in razširljivost.
  Pri izbiri ustreznega načina hlajenja moramo poleg zagotavljanja dovolj velike količine hladilnega medija zagotoviti tudi njegov učinkovit prenos do virov toplotnega sevanja – IT-opreme.
 • Nadzor in upravljanje infrastrukture
  Pri nadzoru infrastrukture se srečujemo s posebno problematiko različnih nadzornih sistemov. V precej organizacijah že imajo implementiran t. i. centralni nadzorni sistem. Pri tem pa ni popolnoma jasno, kaj je njegova vloga in kaj tak sistem zagotavlja. 

Nadzorni sistem je skoraj vedno zasnovan na porazdeljenem sistemu zajema podatkov, kjer podatke iz posameznih tehnoloških sklopov zbiramo na porazdeljenih zajemalnih sistemih. Z njimi zajemamo digitalne in analogne signale, prek digitalnih in analognih izhodov krmilimo analogne in digitalne aktuatorje ter prek komunikacijskih vodil zbiramo in vodimo delovanje naprav. Posamezni krmilniki so povezani v enotno omrežje prek komunikacijskega omrežja, ki posreduje drugim sistemom. V sistemu je predvidena tudi sinoptična konzola, ki olajša lokalno posredovanje drugim sistemom.
Za najzahtevnejše uporabnike in sisteme smo v NTR razvili rešitev Data Center Infrastructure Management Software NTR™ DCIM, s katero v celoti pokrivamo nadzor nad vso infrastrukturo v kompleksnih podatkovnih centrih.

Poleg navedenega so za varnost delovanja nameščeni še dodatni sistemi, ki zagotavljajo aktivno varovanje, kot so:

 • modularni sistemski prostor NTR TSR™,
 • pametna LED-razsvetljava NTR LSL™,
 • sistem kabine za prehod ene osebe NTR KOP™,
 • sistemi protivlomnega in tehničnega varovanja,
 • video nadzorni sistemi,
 • sistem nadzora dostopa do posamezne sistemske omare NTR RCS™,
 • sistemi protipožarne zaščite s stabilno gasilno napravo.