Inženiring

Podjetja, ki projekte zaupajo različnim izvajalcem, si naredijo slabo uslugo. Neusklajenost in neholistični pristop povzročita neskladnost in nekompleksnost informacijskega okolja ter rešitev. Le skupinsko delo strokovnjakov, kjer vsak pozna specifike posameznega področja ‒ od montaže, hlajenja do oddaljenega nadzora ‒, lahko privede do usklajenih in kakovostnih informacijskih rešitev. 

Projektiranje

Zahteve IT do oskrbne infrastrukture so specifične in se razlikujejo od podobnih zahtev drugih uporabnikov. Projektiranje računalniškega centra zahteva celovit pristop k izgradnji strojnih, električnih in komunikacijskih sistemov ter sistemov tehničnega hlajenja. Projekt, ki poleg naštetega že v osnovi ne vključuje varnostnih in protipožarnih elementov, ne more zagotavljati kakovostnega delovanja računalniškega centra in tudi ne informacijskih storitev, ki jih ta izvaja.

Svetovanje

Informacijski sistem, skupaj z računalniškim centrom in oskrbno infrastrukturo, je živ organizem, pri katerem so potrebni dobro opredeljeni procesi, operativni postopki in navodila. Vodje informatike so velikokrat prezasedeni, da bi lahko ta navodila pripravili.

Podjetja so danes, bolj kot kadar koli prej, odvisna od informacijskih tehnologij in si vedno težje privoščijo izpade. Pri teh velikokrat prihaja do težav, ki jih informatiki v podjetju ne poznajo dovolj dobro in nanje niso pripravljeni, saj bi za to, da bi lahko predvideli te situacije, potrebovali zelo specifična znanja.

Vzdrževanje in upravljanje

Za delovanje vsakega informacijskega sistema sta potrebna njegovo redno vzdrževanje in upravljanje. To mora biti izvedeno kakovostno in učinkovito, v primeru kritičnih dogodkov pa morajo biti ustrezno usposobljeni strokovnjaki vedno na razpolago, da odpravijo težave in zagotovijo njegovo nemoteno delovanje.

Informacijska tehnologija postaja vse bolj obsežna in informatiki potrebujejo vedno bolj poglobljena znanja, obenem pa bi morali poznati vrsto različnih tehnologij in orodij. To je preveč za enega človeka in zahteva dobro uigran tim, kar pa je za podjetja običajno predrago. Če k temu dodamo še zahtevo po stalni pripravljenosti, je jasno, zakaj sta vzdrževanje in upravljanje informacijske infrastrukture eno tistih področij, kjer je vedno bolj vprašljivo, ali ni bolje storitev najeti kot pa imeti lastno ekipo v hiši.

V podjetju NTR Inženiring imamo na voljo tim strokovnjakov, ki poskrbi za učinkovito upravljanje in vzdrževanje, obenem pa zagotavljamo kratek odzivni čas v primeru izpadov.