Nadzor in upravljanje infrastrukture

NTR DCIM™

Pri nadzoru infrastrukture se srečujemo s posebno problematiko različnih nadzornih sistemov. V precej organizacijah že imajo implementiran t. i. centralni nadzorni sistem. Pri tem pa ni popolnoma jasno, kaj je njegova vloga in kaj tak sistem zagotavlja.

Nadzorni sistem je tako rekoč vedno zasnovan na porazdeljenem sistemu zajema podatkov, kjer podatke iz posameznih tehnoloških sklopov zajemamo na porazdeljenih zajemalnih sistemih. Z njimi zajemamo digitalne in analogne signale, prek digitalnih in analognih izhodov krmilimo analogne in digitalne aktuatorje ter prek komunikacijskih vodil zbiramo in vodimo delovanje naprav. Posamezni krmilniki so povezani v enotno omrežje prek komunikacijskega omrežja in tako posredujejo drugim sistemom. V sistemu je predvidena tudi sinoptična konzola, ki olajša lokalno posredovanje drugim sistemom.

Za najzahtevnejše uporabnike in sisteme smo v NTR razvili rešitev Data Center Infrastructure Management Software NTR™ DCIM, s katero v celoti pokrivamo nadzor nad vso infrastrukturo v kompleksnih podatkovnih centrih.